Facebook    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?

Poslední aktualizace:

Právní forma:
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region:

Poslání organizace:


Organizace není členem AVPO ČR.

Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách --
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví NE 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 2 455 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
Fondy EU (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 215 000 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek -760 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 3 614 896 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 6%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
Fondy EU (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 51%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 27%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 16%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 979 689 Kč
— mzdy (pouze %) 2%
— ostatní (pouze %) 98%
Hospodářský výsledek -364 793 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
79 593 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 4 062 392 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 3%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
Fondy EU (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 53%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 29%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 15%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 662 780 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) 100%
Hospodářský výsledek 1 399 612 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 2 063 523 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 6%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
Fondy EU (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 321 067 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek -257 544 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

   zpět na přehled

Podporovatelé

 

Hlavní partner:

Skupina ČEZ

Partneři:

Sanofi_web

CSOB_web

nadace-cez_web