Facebook    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?

Gen. Svobody 2800/68
78701 Šumperk

583 211 766

pontis@pontis.cz

www.pontis.cz

Facebook

IČ: 25843907

   Upravit záznam

PONTIS Šumperk o.p.s.

Poslední aktualizace: 31. 03. 2016 10:02

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Olomoucký

Poslání organizace:
Posláním a cílem společnosti je poskytovat kvalitní sociální služby širokému spektru osob, a to od nejmenších dětí až po seniory, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc či podporu jiné osoby. Tímto naším úsilím se snažíme posilovat začleňování jednotlivých cílových skupin do běžného života většinové společnosti.

Organizace není členem AVPO ČR.

Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Mgr. Miroslav Adámek ředitel 583 211 766 adamek.miroslav@pontis.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
DiS. Vladimír Přibyl pracovník pro styk s veřejností 777 716 031 pribyl.vladimir@pontis.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách --
Plátce DPH ANO 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 1 852 321 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 23%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 59%
Fondy EU (pouze % bez částky) 12%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 3%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 2%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 18 374 804 Kč
— mzdy (pouze %) 66%
— ostatní (pouze %) 34%
Hospodářský výsledek 148 406 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 845 254 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
50.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 16 904 846 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 22%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 61%
Fondy EU (pouze % bez částky) 13%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 2%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 1%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 16 664 002 Kč
— mzdy (pouze %) 64%
— ostatní (pouze %) 36%
Hospodářský výsledek 240 844 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 749 424 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
45.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

   zpět na přehled

Podporovatelé

 

Hlavní partner:

Skupina ČEZ

Partneři:

Sanofi_web

CSOB_web

nadace-cez_web